Úcta

Rodina Kuželova, rodina bratří dominikánů a rodná obec Vlčnov udržují památku bratra Patrika stále živou.

30. 7. 1947 byl Patriku Františku Kuželovi – jako účastníku národního odboje – udělen prezidentem Edvardem Benešem Československý válečný kříž 1939 in memoriam „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Republiky československé“. Toto vyznamenání zdobí jeho symbolický hrob na vlčnovském hřbitově.

V roce 1972 uctila rodina Kuželova 30. výročí smrti bratra Patrika Františka mší svatou, kterou sloužil Patrikův spolužák P. Jakub Zemek OP.

V roce 1999 a 2000 vychází dvě knihy otce J. M. Veselého – To není sen a Bez hraček –, v nichž publikoval veškeré dostupné materiály o bratru Patrikovi.

V roce 2012 se uskutečnila ve Vlčnově vzpomínková slavnost na Patrika Kuželu u příležitosti 70. výročí jeho smrti. Při té příležitosti vydalo nakladatelství Krystal OP knihu Dní sypký suchopár, která obsahuje životopis Patrika Kužely a básně z vězení.

15. 11. 2015, v předvečer 100. výročí narození Patrika Kužely, byla uctěna jeho památka slavnou mší svatou ve vlčnovském kostele. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Po pobožnosti na hřbitově též odhalil pamětní desku na Patrikově rodném domě (Vlčnov 141).

Příspěvky na šíření úcty k Patriku Kuželovi přijímá Česká dominikánská provincie, č. ú. 6375022/2700, variabilní symbol 1611.

Modlitba

Prokazatelná zázračná vyslyšení pomohou uspíšit povýšení bratra Patrika Kužely k úctě oltáře. Vyprošujme si od něj přímluvu ve svízelných situacích našeho života, například těmito slovy:

Všemohoucí věčný Bože, pomoz mi této situaci (…) na přímluvu tvého věrného služebníka bratra Patrika Kužely, který důvěru v tebe neztratil ani při krutém mučení a za svou víru položil život. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Případné svědectví o zázračném vyslyšení posílejte prosím na adresu:
Provincialát bratří kazatelů
(ad Patrik Kužela)
Husova 8
110 00 Praha 1

Erb Děkujeme dárcům