Velikonoce 41

D. otče a drazí bratři, děkujme spolu dobrotě Boží, že nás zahrnuje den po dni tolika láskou, kolik jen jí naše věrnost unese. Já děkuji denně při dálkové adoraci za milost, že smím žít ve vašem společenství, čím dál skutečněji (20. 8. e. fin.). Jsem vděčen za vše, co jste mně, drazí, dali v tyto svaté dny — nepsali jste, ale co na tom, když vím, že styk byl přímější, u oltáře kam já nemohu.

Jak bylo o svátcích na Kopečku? Co je s br. Piem? Br. Efréme, jste zase ve svém živlu, co? Br. Jene (zdráv?). Ben. D., kdybyste tušil, čím je mi zde takové slovo bratrské lásky, psal byste zas a druzí bratři též… Vřelý dík br. Chrys., za lístek z Prahy. Br. At., co je s Otci ap.? — Knihy: dvě vrátím, a prosím o tyto: Chardon, La Cr. de J. (+ slovník fr.), a sv. Tomáš Výklad ep. sv. Pavla. Nepůjde-li, tak sv. Jana (Ovečka) a Sermones Sti Leonis Papae. Studuji přesto, že společníci [… vymazáno censurou] žijí nahlas; zdraví slouží. Dík za plnou krabici k svátkům; jen vložte vždy vespod též jednu růži, jestli kvete. A br. Michale, jste hotov s pís. prací? O modlitbu prosí a touží po bratřích.

V Kristu Váš 

nehodný Br. Patrik M. O. P.

[psáno 4. den po Vzkříšení 1941]

Erb Děkujeme dárcům