Pojďme blíž 1. 2. 1941

Pojďme blíž

Přiklekněme na chvíli

k Hostu v bílé hostii

on se k duši nachýlí

ostnů čile zhostí ji.

 

Těžký kříž

O radosti andělů

z lásky přišels k nám dolů

vzal jsi peklo útokem

krev ti tekla potokem.

 

Rdí se číš

Z téže lásky Bože náš

denně za nás umíráš

na kříži mše tajemné

nahni kalich také mně.

 

Zvětš svou říš

Tolik dětí ztracených

ač tvou krví placených

neví o tvé lásce nic

ber jich na klín stále víc.

 

V nás se hříž

Příteli ty s nebe náš

hledáš srdce, zde je máš

prokvas je svou milostí

s celou naší bytostí.

 

Zlom zla mříž

Nepřítel je hrozivý

světa dech je mrazivý

tvoje dětství toť vzor náš

co nás dusí překonáš.

 

Proč zde bdíš?

Kdo z nás jako Imelda

dětské duše pel ti dá

toho život bílý je

padlý sníh stvol lilie.

 

Blíž a blíž

Přiviň nás k své Matičce

k svaté Boží rodičce

vaši chceme celí být

každým dechem se líbit.

 

Jdeme již

V způsob chleba zahalen

Ježíši buď pochválen

s Otcem Duchem oslaven

na věky věkův Amen –

br. Patrik M. Kužela O. P.
Erb Děkujeme dárcům