Ó Duchu svatý 25. 4. 1940

Ó, Duchu svatý žhavé Lásky plameni
kdy srdce prožhneš, že roztaje v něm kamení?
Kdy z našich útrob tryskne pramen vody živé,
jak praví Pán – kdy nastane ta blahá chvíle,
ó, Lásky plameni?

Jsme celí tvoji spjati v lásce vzájemné
jako údy Krista Tělo jeho tajemné,
jež strávit chystá sebe v oběť na oltáři,
ať po všem boji ke cti Boží věčně září
v tvé Lásce tajemné.

Oltářů výhně – toť náš život svízelný
tam žárem žíhej, ať je Otci příjemný,
jej na kříž zdvíhej, přibit ať je dnem i nocí
až krví zjihne, zhněten její božskou mocí,
živote tajemný.

Ó, Dechu Otce Syna Bože jediný,
ó, Mocný, sžehni bědné naše proviny,
ať v lásky ohni hřímá chvála Krista Hlavě,
až pokyn Vůdce Prst Boží dá k slávě,
ó, Bože jediný.

br. Patrik M. Kužela O. P.
Erb Děkujeme dárcům