Rodná sestra Ludmila

Mohelnice 14. 6. 1999

Vážený důstojný pane,

uctivě Vám děkuji za svědeckou knihu o mém bratru Františku – Patrikovi (5 výtisků). Všeho jsem nechala a ihned knihu přečetla. Má dcera a vnuci Vám za ni také vroucně děkují.

P. Yves M. J. Congar OP

Svědectví profesora P. Yvese M. J. Congara OP, významného teologa, budoucího kardinála a účastníka II. vatikánského koncilu

Poznal jsem bratra Patrika Kuželu v Saulchoiru, ve školním roce 1938–1939. Měl jsem ho velice rád. Měl velký zájem o otázky, jimž jsem se zasvětil také já: Církev a jednota křesťanů. Když opouštěl Saulchoir v červenci 1939, půjčil jsem mu první svazek spisů Chomjakova (rusky), aby jej zpracoval během prázdnin. Současně jsem ho žádal, aby shromáždil pro mne nějaké zprávy vojenského rázu, týkající se postupu Němců. Bratr Patrik měl rád Francii. V den vstupu Němců do Prahy přišel ke mně a řekl: Milý Otče, nyní miluji Francii dvojnásobně, protože už nemám vlast…

Joseph Hien OP

Svědectví otce Josepha Hiena OP, Patrikova spolužáka ze Saulchoiru

Nejdůstojnější Otče.

Velice Vám děkuji za zprávy, které jste mi poslal o našem velmi oplakávaném br. Patriku Kuželoví. Mé úzkosti prožívané v těchto šesti letech se proměnily v žalost. A v jakou žalost! Br. Patrik byl můj důvěrný přítel. Je mrtev! A v jakých hořkých okolnostech! A po jakých dlouhých strašných utrpeních tělesných i duševních! Jeho smrt je strašlivá pro všechny ty, kdo ho poznali.

P. Alb. Škrabal OP

Svědectví P. Alberta Škrabala OP, duchovního otce Františka Kužely během juvenátu a později jeho přítele.

Když MUDr. Břetislav Studnička, domácí lékař pražského konventu, uslyšel smutnou zprávu o úmrtí dp. br. Patrika Kužely, s velikým údivem pravil (v přítomnosti nížepsaného a dp. P. Fr. Dv. [Pater František Dvořák OP]): V Kuželoví ztrácí řád nejslibnějšího člena! V sextě Kužela totiž vážně onemocněl nebezpečným rozkladem krevním (snad následkem infekce) a musil se podrobit delšímu léčení injekcemi u Dr. Studničky.

Erb Děkujeme dárcům