Září 1935

26. 9. 1935

Důstojný pane,

přijměte upřímný pozdrav a dík za Váš dárek od svého vděčného duchovního syna z nového domova.

Jsem opravdu přesvědčen, že teprve teď jsem našel domov. Cítím se tu opravdu jako doma. Takřka měsíc uplynul, jako voda, ani jsem se nenadál — a již prožívám den obláčky, slavnostní den. Doufám, že tento den způsobí obrat v mém životě.

Listopad 1935

20. 11. 1935

Veledůstojný pane,

račte přijmout ode mne srdečné blahopřání k svátku. Přicházím asi poslední, ale vkládám do něho tím větší opravdovost. Ať Vám odplatí hojně, co jste pro mne učinil, ten, jenž nás ujistil: „Centuplum accipietis…”, jak jsme dnes zpívali v Communiu. Ani Vás nemusím ujišťovat, že vlastní přání a modlitbu za Vás jsem učinil hned v den Vašeho svátku.

Březen 1937

V Olomouci 20/3 37

Ave Maria!

Milý příteli,

děkuji Ti srdečně za upřímné přání k svátku — ano, milost Boží — nic lepšího mi nemůžeš přát.

I já Ti přeji podobně — ač trochu opožděně — ale vyjádřím to tentokrát trochu jinak, ne tak všeobecně. Přeji Ti a vyprošuji Ti, jenom aby ses naučil slavit svátek, nic víc: abys pochopil, co to znamená mít svátek a jak ho můžeme využít.

Březen 1937

V Olomouci 20/3 37

Ave Maria.

Veledůstojný Otče,

dovolte, abych Vám přál co nejintimnější účast ve slavném Vzkříšení Spasitelově a sdělil se s Vámi i o vlastní radost, s jakou se na ty slavné dni chystám.

První dopis z vězení

1/2 41

D. Otče a drazí bratři,

pozdravuji Vás všechny ve sv. Dominiku a prosím Vás pro lásku Boží, odpusťte mi tu mrzutost, co kvůli mně máte. Já sám ještě nevím, o co vlastně jde, vinu se dozvím až při výslechu. — Jsem zde spokojen a trávím den za dnem radostně a v naprosté odloučenosti od světa jako mnich.

Velikonoce 41

[psáno 4. den po Vzkříšení 1941]

D. otče a drazí bratři, děkujme spolu dobrotě Boží, že nás zahrnuje den po dni tolika láskou, kolik jen jí naše věrnost unese. Já děkuji denně při dálkové adoraci za milost, že smím žít ve vašem společenství, čím dál skutečněji (20. 8. e. fin.).

Tajný dopis z vězení

25. srpna [1941]

Moji předrazí bratři v Kristu

causa mea: Po vzniku Protektorátu jsem se přidal k hromadné žádosti Čechů v cizině o zavedení české čtvrthodinky ve franc. rozhlasu pro Čechy usazené ve Francii a Belgii, protože jim bylo znemožněno poslouchat Prahu, jakmile se octla v nepřátelské Říši. Záznam o tom musil přijít do rukou (Němců)

Poslední dopis z Osvětimi

1. 2. 42

Milý bratře,

zdravím tebe i mou celou tak drahou rodinu. Psal jsem, po prvé, do Olomouce, ale odpověď jsem dostal od sestry Lidmily, a tak jsem psal jí dvakrát do Nedasch (?). Děkuji velice za rukavice a teplou šálku, které jsem od vás dostal.

Erb Děkujeme dárcům