Děkujeme

Tato webová stránka vznikla díky štědrosti mnoha dárců, především:
darci
Josef a Libuše Kuželovi

Hana Prouzová Kuželová s rodinou

Jakub Kužela s rodinou

KDU-ČSL Vlčnov

Obec Vlčnov

Zdenka Chrástková

Josef a Božena Pištkovi

Česká dominikánská provincie

ČZSZO Vlčnov

 

Příspěvky na šíření úcty k Patriku Kuželovi přijímá Česká dominikánská provincie, č. ú. 6375022/2700, variabilní symbol 1611.
Erb Děkujeme dárcům